Reference

Stanovanjska stavba Gotska, Ljubljana

  • Datum zaključka:
    2016
  • Investitor:
    DOMO d.o.o.
V okviru projekta smo izvajali storitve svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora nad energetsko obnovo ovoja stavbe na Gotski ulici 2,4,6,8,10 v Ljubljani.

Za ta objekt smo izvajali tudi izdelana projektna dokumentacija PZI. storitve svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora.