RTEmagicC 130830 Gradnja PRC 845 jpg

Preglov raziskovalni center

  • Investitor:
    Kemijski inštitut
Projekt je obsegal nadzor nad gradnjo nizkoenergetske stavbe Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta.

Stavba obsega klet, pritličje in 3 etaže. V njem je bil urejeni sodobni laboratorij, v katerem je nameščena tudi najmodernejša raziskovalna oprema, ki je skoraj v celoti financirana s sredstvi EU (centri odličnosti). Pri tem je pomembno poudariti, da so se sredstva pridobivala postopoma, kar je pomenilo izjemno veliko tveganje in izziv za upravljanje investicije in gradnje tehnološko izjemno zahtevnega objekta.

V sklopu projekta se je uredilo komunalno infrastrukturo, dostopno cesto, itd.