Bencinski servis Rožna dolina

  • Investitor:
    MOL Slovenija d.o.o.
V sklopu projekta je bil izveden strokovni nadzor nad izgradnjo objekta z vso zgrajeno komunalno infrastrukturo (elektrika, cesta, kanalizacija, vodovod ..) in sicer:
  • gostinski lokal,
  • avtopralnica,
  • nadstrešnica ter
  • pripadajoča zunanja ureditev.

Izdelali smo tudi projektno dokumentacijo za faze PGD, PZI in PID  ter izvedli vse postopke potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja za navedeni objekt.