Zaga 3

Regionalna cesta Žaga - Kobarid

  • Investitor:
    Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
Za cesto Žaga - Kobarid od km 9,540 do km 10,500, in od km 11,800 do km 12,400 smo izvajali svetovanje in nadzor skladno s pravili FIDIC. Navedena odseka sta bila razdeljena na 3 odseke, ki so opisani spodaj.

Za odsek ceste, ki se konča na obvoznici mimo naselja Kobarid, so na večjem delu trase značilne skalnate brežine nad cesto, ki se zaključujejo v samem robu ceste, ponekod tudi s previsom. Na tem odseku je bilo potrebno izvesti izkope brežin v hribovitem terenu tudi do 45 m višine nad cestiščem. Pod cesto je bilo potrebno zgraditi oporne zidove.

Na drugem je bil zgrajen nov betonski zid in kamnita zložba.

Tretji odsek je bilo potrebno zaradi nepreglednih krivin in preozkega cestišča razširiti, urediti odvodnjavanje in izvesti kamnito zložbo.

Na vseh treh odsekih je bilo urejeno odvodnjavanje, nova asfaltna prevleka, horizontalna in vertikalna prometna signalizacije ter nove jeklene varnostne ograje.


Izdelana je bila projektna dokumentacija regionalno cesto od km 9,540 do km 10,500, od km 11,800 do km 12,400 ter od km 10,500 do km 10,800.
Prva dva odseka ceste sta bila že izvedena, medtem ko se tretji odsek (viadukt) gradi.