fotografijeobzakljuku 0840 page 008

Obvoznica Ilirska Bistrica

 • Investitor:
  Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
Pri gradnji obvoznice smo izvajalaci inženiring in nadzor skladno s pravili FIDIC.Gradnja slednje je potekala v dveh fazah in sicer:

Prva faza v letih od 2011 do 2013
je zajemala:
 • rekonstrukcijo ceste,
 • gradnjo krožišča,
 • gradnjo mostu za opornim zidom,
 • gradnjo podpornega in opornega zidu,
 • izvedbo meteorne kanalizacije in javne razvestljave,
 • predstavitev in zaščito vodovoda,
 • ureditev treh cestnih priključkov.

Druga pa od leta 2013 do 2015 je zajemala:
 • obvoznico,
 • deviacija poljske poti,
 • priključek R2-404, 
 • tri križišča,
 • podhod za pešce,
 • trije premostitveni objekti (mosta in prepust),
 • oporna konstrukcija,
 • pločnik,
 • črpališči, javna razsvetljava, prestavitev vodov in ureditev priključkov,
 • ukinitev nivojskega prehoda cesta z železniško progo.