Reference

fotografijestanjanaodsekusolkanplavejunij2015 1 page 005

Kolesarska povezava na odseku Solkan - Plave

  • Investitor:
    Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
Pri gradnji kolesarkse steze smo izvajali inženiring in nadzor skladno s pravili FIDIC.

To je del odseka kolesarska povezave Miren - Vrtojba - Nova Gorica. Zgrajeni odsek med drugim povezuje tudi Šporni park Solkan s Spodnjo Soško dolino.

S pomočjo sredstev Evropskih sredstev je bila zgrajena dvosmerna kolesarska pot. Razgledna pot se vidje med strugo reke Soče, železniško progo in pobočjem Sabotina.

Za ta projekt smo izdelali tudi projektno dokumentacijo v fazah PGD in PZI.

V sklopu naložbe je bilo zgrajeno:
  • sedem počivališč za kolesarje,
  • varovalne podajne lovilne ograje na pobočju nad kolesarsko potjo in
  • varovalne ograje ob kolesarski poti.