0beb79bb073b16fe8cb1

Gradnja priključka Šmarje - Sap

  • Investitor:
    DARS d.d.
PROJEKT d.d. Nova Gorica opravlja inženiring in nadzor v skladu s pogodbeni določili FIDIC Rdeča knjiga.pogodbo nad dograditvijo priključka Šmarje-Sap na dolenjski avtocesti, na odseku med Ljubljano in Grosupljem.

V sklopu projekta je bil izveden priključek, rekonstrukcije in novogradnje državnih cest, izgradnja dveh krožišč, novogradnje lokalnih cest, pločnikov, rekonstrukcija obstoječega nadvoza preko AC Malence-Šmarje Sap, rekonstrukcija obstoječega nadvoza preko železniške proge Ljubljana-Novo mesto; rušitev obstoječega in gradnja novega nadvoza na cesti G2-0216.

Zgrajena je bila tudi meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava in TK vodi.