Reference

o ead50f9a43ae1b3f 006

Cesta Bača pri Modreju - Dolenja Trebuša

  • Investitor:
    Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
Cesta G2-102 na odseku Bača pri Modreju - Dolenja Trebuša od km 0+100 do km 6+500 je bila izpostavljena vpivom visokih voda Idrijce, zato je bila pogosto poplavljena. Poleg tega ni bila zagotovljena zadostna varnost zaradi preozkega cestišča, ni bilo urejenih pločnikov za pešče, prepusti podpornih in opornih konstrukcij so bili dotrajani, avtobusna postajališča in priključki lokalnih cest pa neurejeni.

V sklopu rekonstrukcije so bila izvedena naslednja dela:
  • rekonstrukcija ceste,
  • rekonstrukcija vozišča v krivinah,
  • sanacija in izvedba novih podpornih in opornih konstrukcij,
  • sanacija in izvedba prepustov,
  • ureditev zaščitnih brežin,
  • obnovitev prometne signalizacije,
  • ureditev hudourniiških strug, odvodnjavanja, pločnikov in osmih avtobusnih postajališč.