MAJ 2015 040

Ureditev spodnje Drave

  • Investitor:
    Ministrstvo za okolje in prostor
V sklopu projekta smo izvajali inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga. Projekt Vodnogospodarska ureditev Spodnje Drave je bil razdeljen na dva odseka in sicer odsek A - Dogoše (Drava na območju Malečnika in visokovodni nasip Dogoše) ter odsek B - Vurberk (Drava na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka).