Reference

DSCN1845

Ureditev poplavne varnosti Meže na Ravnah na Koroškem in Prevaljah ter Poglobitev in razširitev struge Suhadolnice

  • Investitor:
    Ministrstvo za kmetistvo in okolje
Projekt je razdeljen na dva podprojekta in sicer:
a. Meža - izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge na Prevaljah od km 12,743 do km 13,390, odsek Ravne in Dobja vas (od km 8,085 do km 11,500). Skratka skupno zajema 1,18 km struge Meže;
b. poglobitev in razširitev struge Suhadnolnice od km 1,039 do km 2,518. Cilj je zagotovitev varnosti pred stoletnimi vodami na urbanem in industrijskem območju Slovenj Gradca. Na obravnavanem odseku Suhadolnico premošča 5 mostov.