Reference

37 1

Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurja

 • Investitor:
  Občina Puconci
PROJEKT d.d. Nova Gorica je skupaj s parnerjem Hidroinženiring d.o.o. opravljal inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga nad izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki Pomurja - II. faza.

V tej fazi projekta "Nadzor pri izvedbi projekta Regijski center za ravnanje odpadki Pomurje - II. faza" je bila izpostavljena mehanska biološka obdelava (MBO) mešanih komunalnih odpadkov (28.000 ton/leto).

Predmet projekta so bili sledeči objekti:
 • plato za postavitev MBO,
 • hali za mehansko obdelavo mešanih odpadkov in aerobno biološko obdelavo,
 • biofilter,
 • pretakalna ploščad,
 • čistilna naprava za izcedne vode,
 • odlagališče ostanaka odpadkov,
 • prilagoditev odprtega platoja za naknadno zorenje komposta,
 • nadstrešnica za naknadno zorenje težke frakcije.

Kapaciteta sortirnice je 17.000 t/leto.