Reference

DSC09385

Vodovodni sistem v občinah Kozje, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

  • Investitor:
    Občina Šmarje pri Jelšah
Projekt "Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle" je zajemal inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rdeča knjiga.

Projekt hidravlične izboljšave in dograditve vodovodnega sistema je bil sestavljen iz 5 sklopov in sicer po posameznih občinah (Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah).

Obsegal je vodovod s tremi črpališči ter dvema vodohranoma.

Na vodovod se je na novo priključilo 700 prebivalcev.