Vodovodni sistem Pomurja

  • Investitor:
    Občina Ljutomer
Projekt "Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B in C " je vključeval inženiring in nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del ter vodenje nadzora v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga za izgradnjo vodnih virov primarnih, sekundarnih in transportnih vodovodov s pripadajočimi objekti ter varovanje vodnih virov.

Projekt je zajemal:
  • kanalizacijo,
  • vodovod, 
  • štiri vodarne in
  • več vodohranov.


V sklopu projekta je bil zgrajen armirano betonski most.