Reference

Pitna voda Šaleška dolina

Vodovod in čistilne naprave za pripravo pitne vode v Šaleški dolini

  • Investitor:
    Mestna občina Velenje
V sklopu projekta "Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operaciji Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini" se je izvajal inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rdeča knjiga za vodovod in telemetrijo ter po FIDIC Rumena knjiga za čistilne naprave.

Projekt zajema izgradnjo:
  • treh čistilnih naprav za pripravo pitne vode (dve s kapaciteto 120 l/s ter eno s kapaciteto 30 l/s),
  • primarne vodovode,
  • sekundarne vode ter
  • daljinski nadzor s hidravlično analizo.