Reference

Slika1

Varovanje vodnih virov in vodooskrba Bele krajine

  • Investitor:
    Občina Metlika in Mestna občina Novo mesto
V sklopu projekta "Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine" se je izvajal inženiring in nadzor v skladu s pogodbeni določili FIDIC Rumena knjiga nad izgradnjo vodovodnega sistema na območju občin Metlika, Semič, Črnomelj in Novo mesto.