Reference

vlcsnap 00028

Čistilni napravi Grosuplje in Ivančna Gorica ter kanalizacija

  • Investitor:
    Občina Grosuplje

PROJEKT d.d. Nova Gorica skupaj s parnerjem DRI d.o.o. je izvedel inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rdeča knjiga nad:
  • izgradnjo kanalizacije, 10 črpališč, 3 zadrževalnih bazenov,
  • nadgradnjo CČN Grosuplje iz kapacitete 10.000 PE na 20.000 PE ter
  • rekonstrukcijo CČN Ivančna Gorica.

V okviru projekta "Nadzor in strkovno svetovanje pri izvedbi skupine projekotov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - 3. sklop" se na odvajanje odpadne vode priključuje dodatnih 3.149 prebivalcev, na čiščenje odpadne vode pa 3.604 prebivalcev.