slika4

Čistilna naprava Tržič

  • Investitor:
    Občina Tržič
V sklopu projekta "Celostno urejanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič" se je izvajal inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga nad izgradnjo:

  • kanalizacijskega sistema, ki vključuje štiri črpališča ter sedem zadrževalnih bazenov,
  • vodovoda, 
  • čistilne naprave s kapaciteto 16.400 PE in
  • dostopne cesta.