CČN Šentjur 0

Čistilna naprava Šentjur

  • Investitor:
    Občina Šentjur
V sklopu projekta "Celostno urejanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič" sta se izvajala inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga nad izgradnjo:

  • kanalizacije z devetimi črpališči ter
  • čistilne naprave s kapaciteto 13.000 PE.