index

Čistilna naprava Postojna

  • Investitor:
    Občina Postojna
V sklopu projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Postojna" smo izvajali inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga nad:
  • izgradnjo kanalizacijskega sistema ter
  • nadgradnje obstoječe čistilne naprave.

Čistilna naprava je bila zgrajena leta 1985 za zmogljivost čiščenja 15.000 PE in je bila tehnološko zastarela ter hidravlično preobremenjena. Nova zmogljivost čistilne naprave je 16.500 PE.