IMG 0745[1]

Čistilna naprava Novo mesto

  • Investitor:
    Mestna občina Novo mesto
V okviru projekt "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke " sta se izvajala inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rdeča knjiga nad izgradnjo:

  • nove čistilne naprave v Novem mestu s kapaciteto 55.000 PE in s spodobnostojo sprejemanja grezničnih odplak cca. 30m3/dan ter
  • kanalizacijskega sistema.