CistilnaNaprava12112015

Čistilna naprava Logatec

  • Investitor:
    Občina Logatec
Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop)« je obsegal izvajanje inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rdeča knjiga.

Zajemal je:
  • kanalizacijo z dvema črpališčema in vakumsko postajo ter
  • čistilno napravo Logatec s kapaciteto 14.900 PE.