20151117 ccn VIP predstavitev (49)

Čistilna naprava Kranj

  • Investitor:
    Mestna občina Kranj
PROJEKT d.d. Nova Gorica je skupaj z parnerjem DRI d.o.o. opravljal inženiring in nadzor v skladu s pogodbeni določili FIDIC Rdeča knjiga za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - kranjsko in soriško polje", ki obsega rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Kranj s kapaciteto 95.0000 PE ter izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

Nova zunanja podoba, ki bo med seboj skladna in zagotavlja čim manjši vizualni vpliv na okolico. Od obstoječih objektov stare čistilne naprave se je ohranila upravna stavba, garaže, transformatorska naprava in gnilišči, ki sta bili preurejeni v zalogovnik blata.

Posnetek, kako je CČN Kranj nastajala lahko najdete na sledeči povezavi:
https://www.dropbox.com/s/bpu1zfp6u9q9461/CCN_dokoncana_december2015.mp4?dl=0