Čistilna naprava Koper

  • Investitor:
    Mestna občina Koper
V okviru projekta "Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju - izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Mesto občino Koper in Občino Izola" sta se izvajala inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rdeča knjiga nad izgradnjo:

  • kanalizacije ter
  • čistilne naprave s kapaciteto 84.500 PE.