Reference

Nova slika

Čistilna naprava in kanalizacija Zagorje ob Savi

  • Investitor:
    Občina Zagorje ob Savi
V okviru projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save - II. faza" smo izvajali inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga nad izgradnjo:

• čistilne naprave Zagorje ob Savi s kapaciteto 11.000 PE in
• kanalizacije s pripadajočimi objekti.