Reference

DSC 0714

Čistilna naprava in kanalizacija Nova Gorica

  • Investitor:
    Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter Vrtojba, Občina Miren Kostanjevica
V sklopu projekta smo izvajali inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena in Rdeča knjiga. Tekom projekta je bila zgrajena centralna čistilna naprava Nova Gorica s kapaciteto 50.500 PE, kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti v Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter Vrtojba in Občini Miren Kostanjevica. V sklopu kanalizacije je bilo zgrajnih oziroma nadgrajenih 27 razbremenilnikov, 4 zadrževalnih bazenov ter 12 črpališč.

Poleg ostale komunalne infrastrukture sta bila na območju čistilne naprave zgrajen tudi servisni objekt za čistilno napravo in skladiščno manipulativni objekt.

Za oba navedena objekta je smo izdelali projektno dokumentacijo za faze IDZ, PGD in PZI.

Za ta projekt so bile izdelana tudi investicijske  in razpisne dokumentacije.