inde0x

Čistilna naprava Barje

  • Investitor:
    Snaga Ljubljana
Na projektu "Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, čistilna naprava Barje" smo izvajali inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga nad izgradnjo MBR (membranski bioreaktor) čistilna naprava Barje s kapaciteto 520 m3/dan.