Cevovodi na Dravi 3. sklop

  • Investitor:
    Občina Dravograd
PROJEKT d.d. Nova Gorica skupaj s parnerjem DRI d.o.o. opravlja inženiring in nadzor v skladu s pogodbeni določili FIDIC Rdeča knjiga.