IMG 1761

Vodovod Mrzlek

  • Investitor:
    Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda
V okviru projekta "Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Brd, Trnovsko Banjške planote in Vipavske doline oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Brd, Trnovsko Banjške planote in Vipavske doline" se je izvajal inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rdeča knjiga za podporojekta za Brda in Novo Gorico.

Projekt je obsegal:

  • izgradnjo kanalizacije, 
  • vodovod z vodohrani in črpališči,
  • posodobitev vodarne Mrzlek.