Reference

2015 08 18 07 20 21

Čistilni napravi ter kanalizacija Škofja Loka in Rateče

  • Investitor:
    Občina Škofja Loka

 PROJEKT d.d. Nova Gorica skupaj s partnerjem DRI d.o.o. opravlja inženiring in nadzor v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga na projektu "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore - občina Škofja Loka" nad izgradnjo dveh čistilnih naprav in sicer:

  • ČN Škofja loka s kapaciteto 45.600 PE in
  • ČN Rateče s kapaciteto 2.400 PE ter
  • kanalizacijskega omrežja.