Reference

Rebrnice avtocesta 2

Hitra cesta Rebernice

  • Investitor:
    DARS d.d.
Na projektu sta se izvajala inženiring in nadzor v skladu s pogodbeni določili FIDIC Rdeča knjiga pri izgradnji hitre ceste Podnanos Vipava - Rebernice v dolžini cca. 11 km.

Celotna trasa je postavljena na teren, ki leži na plazovitem vznožju Nanosa. Zaradi nestabilnega terena je bilo zgrajenih več viaduktovpredorov, pokritih vkopov ...
Različni premostitveni objekti, predori, vkopi itd. predstavljajo kar 36% celotne trase.

Na trasi je bilo izkopanega cca. 830.000 m3 materiala, za gradnjo nasipov ga je bilo uporabljenega cca. 590.000 m3.

Cesta vključje naslednje objekte:
  • 2 tunela: Barnica (desna cev – 304 m, leva cev – 283 m), Podnanos (desna cev – 612 m, leva cev – 590 m),
  • 7 viaduktov Boršt I (151 m), Boršt II (138 m), Rebernice (310 m), Šumljak (700 m), Lozice (333 m), Podgrič (364 m), Barnica (258 m), Tabor (343 m),
  • 1 most,
  • 2 pokrita vkopa - armirano betonska konstrukcija vgrajena skladno z metodo cut-and-cover Rebrnice I in Rebernice II,
  • 3 podvozi, zaprti - okvir armiranega betona, 
  • 8 propustov,
  • sidrane pilotne stene.

V sklopu tega projekta je bilo zgrajenih dodatnih 8 km obvozov (regionalnih, lokalnih in drugih nekategoriziranih) cest.

Veliko javne infrastrukturne je bilo premaknjene, zamenjane in zaščitene (električne napeljave, telekomunikacijski kabli in vodovod).

Tuneli in pokriti vkopi so opremljeni z javno razsvetljavo.

Cesta je opremljena z odzivnim sistemom klica v sili.

Implementirana je bila tudi aktivna zaščita objektov in prostora pred hrupom ter zaščita pred vetrom.