Reference

VŠ 7

Osnovna šola in vrtec Šmarješke Toplice

  • Investitor:
    Občina Šmarješke toplice
Izdelana je bila projektna dokumentacija za faze PGD in PZI za novogradnjo vrtca in dograditev osnovne šole s pripadajočo zunanjo ureditvijo (odbojka na mivki, košarkaško igrišče, skok v daljavo, travnato nogometno igrišče ter otroško igrišče) s komunalno infrastrukturo.

Vrtec je bil zgrajen v letu 2015.