Vrtec Cerknica

  • Investitor:
    Občina Cerknica
Izdelana je bila projektna dokumentacija za faze IDZ, PGD in PZI za vrtec.