Reference

DSC 0118

Večnamenski center Cerkno

  • Investitor:
    Občina Cerkno
Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD in PZI. Objekt je bil zgrajen in je v uporabi od septembra 2014 (pridobljeno uporabno dovoljenje). Objekt zajema klet, pritličje, 2 etaži in mansardo. V objektu so prostori namenjeni dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. V občinskem delu stavbe sta dva večja prostora za dogodke ter 15 pisarn.