Reference

Nova14 fasade copy1

Večnamenska dvorana Bovec

  • Investitor:
    Občina Bovec
Projekt je zajemal izdelavo projektne dokumentacije v fazah IDZ, PGD in PZI.

V okviru projekta je previdena špotrna dvorana z spremjevalnimi prostori, garažno hišo (143 parkirnih mest), v sklopu zunanje ureditve pa se so predvideni še rokomento in košarkarsko igrišče, plezalna stena, igrišče za odbojko na mivki ter ustrezne tribune in potrebna komunalna infrastruktura.