Reference

DSC 0924

Urgentni oddelek in poliklinika Brežice

  • Investitor:
    Javni zdravstveni zavod SB Brežice
Izdelana je bila projektna dokumentacija za faze PGD in PZI. Po zaključeni gradnji objekta pa je bila izdelana še PID dokumentacija. V sklopu projekta so bili urejeni prostori ugrence, CIT, PACU, radiologije in  oftalmologije. Objekt obsega pritličje in 3 etaže. V sklopu projekta je bila obdelana tudi vsa potrebna komunalna infrastruktura (dovozna cesta, vodovod, kanalizacija, elektrika).

Objekt je bil zgrajen in je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje leta 2014.