Reference

Ureditev prostorov za potrebe Inštituta za novejšo zgodovino

  • Investitor:
    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Izdelava projektne odkumentacije za ureditev prostorov na Privozu 11 in Dunajski 104.