Reference

Stanovanjski objekt Ferarska

  • Investitor:
    ES Gorica
Izdelana je bila projektna dokumentacija za faze PGD, PZI in PID. 
Etažnost objekta: 4 kleti (garaža) + pritličje + 6 etaž.