ng

Qlandia Nova Gorica

  • Investitor:
    MID investicije
Izdelana je bila projektna dokumentacija za faze PGD in PZI za nakupovalni center s podzemno garažo (559 parkirnih mest) ter zunanjo ureditvijo (274 parkirnih mest).