Reference

P 2015 04

Poslovno stanovanjski objekt v Solkanu

  • Investitor:
    LONI PEK d.o.o.
Izdelana je bila projektna dokumentacija za faze IDZ, PGD in PZI za objekt z naslednjo strukturo:

  • v kleti je predvidena pekarna in shrambe,
  • v pritličju je predviden prostor za pekarno in neopredeljen lokal,
  • v I. nadstropju so predvidene poslovne površine (pisarne, trgovine …),
  • II., III. In IV. nadstropju so predvidena stanovanja.