Reference

Poslovni objekt v Gojačah

  • Investitor:
    Supermec d.o.o.
Za objekt, ki bo imel funkcijo proizvodnega objekta. izdelujemo projektno dokumentacijo IDZ, PGD in PZI.
V obektu so predvideva prostor za proizvodnjo,  servisne prostore za uslužbence, upravni del ter razstvnim prostorom.

Za isti objekt bomo izvajali tudi strokovni nadzor nad izgradnjo.