Reference

Osnovna šola Železniki

  • Investitor:
    Občina Železniki
Izdelana je bila projektna dokumentacija za faze PGD in PZI za osnovno šolo v Železnikih z zunanjo ureditvijo.