Reference

Pasted Image #12

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

  • Investitor:
    Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Objekt osnovne šole, ki se nahaja v Ljubljani, je bil zgrajen leta 1911. Leta 1999 pa je bila prizidana telovadnica. S strani Arhitekturnega biroja Štrukelj d.o.o. je bil izdelan idejni projekt za prenovo šole.

V sklopu rekonstrukcije je bila vključena preureditev prostorov skladno z normativi za osnovne šole, protipotresna sanacija osnovnega objekta ter energetska sanacija telovadnice s povezovalnim delom, ki se je podaljšal in nadvišal. Rekonstrukcija se bo predvidoma izvajala v štirih fazah. Vsa iz med njih je zasnovana kot zaključena celota. Nosilnost objekta se z vsako izvedeno fazo poveča.
Izdelali smo projektno dokumentacijo PGD in PZI.

Prva faza projekta je bila izvedena poleti 2016. Za slednje je bila izdelana tudi PID dokumentacija.