Reference

13676 1 OS Dol ZAHODNA FASADA

Osnovna šola Dol pri Hrastniku

  • Investitor:
    Občina Hrastnik

Na območju obstoječega šolskega kompleksa Osnovne šole heroja Rajka v naselju Dol pri Hrastniku namerava investitor prenoviti stavbe za potrebe podružnične osnovne šole.
Nameravani poseg obsega:
- Rekonstrukcijo dela obstoječega zahodnega trakta šole (P+2),
- rušitev 3. nadstropja in ostrešja obstoječega zahodnega trakta šole,
- novogradnjo 3. nadstropja in ostrešja obstoječega zahodnega trakta šole,
- rušitev dela objekta severnega trakta šole (do temeljev), razen glavnega stopnišča,
- novogradnjo severnega trakta šole,
- odstranitev nadstreška na jugo-vzhodni strani zahodnega trakta šole,
- novogradnjo avle med severnim in zahodnim traktom ter obstoječo športno dvorano.


V sklopu obravnavanih posegov je predvidena tudi izvedba pripadajočih zunanjih, prometnih in manipulativnih površin ob objektu ter priključitev na komunalne vode.