Reference

JZ 1

Oskrbovana stanovanja Velenje

  • Investitor:
    Mestna občina Velenje
Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za faze IDP, PGD, PZI in PID za oskrbovana stanovanja v Velenju.