Reference

KCV 4

Kulturni center Vrhnika

  • Investitor:
    Občina Vrhnika
Izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI. Naknadno je bila izdalana še PID dokumentacija.

Projekt je obsegal zapuščen proizvodni obrat. Ta je bil v celotri rekonstruiran v smislu energetske sanacije. V sklopu tega se je izvedla nova fasana zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, sanacija sistema strojnih istalacij in na novo izvedejo elektroinštalacije. Objektu se je spremenila namembnost v knjižnico, poleg te so bili umeščeni še prostori za športne dejavnosti s pripadajočo recepcijo, garderobami, prostori za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, kjer se je uredil pouk v osmih učilnicah na razdredni stopnji osnovne šole.

Površina objekta: cca. 4.000 m2