Reference

KINO 4

Kinogledališče Tolmin

  • Investitor:
    Občina Tolmin
Izdelana je bila idejna rešitev, IDZ, PGD in PZI projektna dokumentacija. Predmet projektiranja je bila rekonstrukcija upravne stavbe s posegi v nosilno konstrukcijo za popotresno sanacijo ter dozidava in nadzidava stave za potrebe funkcionalne posodobitv stavbe. Za slednje je bila projektirana dvorana z odrom kot večnamenska dovrana (do 300 sedežev) s preureditvijo ostalih prostorov zaodrja, rastavna galerija, gostinski lokal ter manjša avla. Uredilo pa se je tudi pripadajoče zunanje pripreditvene površine (prireditvena ploščad).

Za kinogledališče je bila izdelana tudi predinvesticijska zasnova in investicijski program, vloga za pridobitev nepovratnih sredstev EU ter pripravljena razpisna dokumentacija za ureditev.

Objekt je bil zgrajen in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenjev drugi polovici leta 2015 .