Reference

GŠ 2

Glasbena šola Vrhnika

  • Investitor:
    Občina Vrhnika
Izdelava projektne dokumentacije je obsegala dela energetske sanacije celotnega ovoja stavbe. Ta je obsegal streho, fasadne stene, hidro in toplotno izolacijo temeljev, stavbno pohištvo ter izvedbo kurilnice.