Reference

Novao 7d9f432dc41665f4 018

Dom starejših občanov in oskrbovana stanovanja Jezerca

  • Investitor:
    Občina Bovec
Izdelana je bila projektna dokumentacija v fazah IDZ, PGD in PZI za energetsko varčen sodobni dom za ostarele občane.

Ta predvideva:
  • osrednji objekt, ki obsega pritličje, dve etaži in mansardo,
  • servisni objekt in
  • paviljon.


V objektu so prevideni:

  • 4 gospodinjske enote,
  • oddelek za dementne in
  • negovalni oddelek.


Skupaj bi objekt obsegal imeli 64 ležišč.

V sklopu zunanje ureditve se predvideva 57 parkirnih mest.