Reference

Centralne delavnice Moste

  • Investitor:
    Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Izdelana je bila projektna dokumentacija za faze PGD, PZI in PZR. Objekt je izveden tako, da premošča tri železniške tire.