Reference

Železniški postaji Postojna in Logatec

  • Investitor:
    SŽ infrastruktura d.o.o.
Za območje na navedenih postajah je bil izdelan elaborat preveritve možnosti izvedbe vozne mreže z mostnimi konstrukcijami ter izvedbeni načrt (PZI).

Vozni mreži sta bili izvedeni in smo zanju izdelali tudi PID dokumentacijo v letu 2016.